اعلام نمرات دانشگاه

دانشجویان بیام نور توجه کنند

۱-برای دیدن نمرات روی عناوین مطالب کلیک کنید نه ارشیو موضوعی

۲-دانشجویانی که میانترم ندارند نمره تشریحی وتستی انها در ۷/۱۰ ضرب وبا هم جمع میشوند

۳-کسانی که میانترم دارند در دو حالت زیر نمره انها محاسبه میشود و هرکدام به نفع انها باشد در نظرگرفته میشود

۳-الف:نمره تشریحی و تستی در ۷/۱۰ ضرب میشوند وبا هم جمع میشوند(بدون میانترم)

۳-ب:نمره تشریحی با میانترم و تستی جمع میشود(بدون ضرب در ۷/۱۰)

۴-فقط به دانشجویانی که در کلاس و مخصوصا میانترم حضور داشته اند کمک میشود

۵-نمرات اعلام شده اولیه میباشد ونمراتی که بعد از بررسی اعتراضات در سایت دانشگاه اعلام شود نهایی و غیر غابل تغییر میباشند

۶-اگر میخواهید جواب اعتراض خود را بگیرید لطفا ان را با ایمیل بفرستید

۷-نظرات  را با ذکر نام خود یا شماره دانشجویی و نام رشته وبه صورت خصوصی ارسال کنید

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۸۸ساعت 22:8  توسط فریبرز بساطی  | 

                                       بسمه تعالي                    

 توجه:برای دیدن مطالب وبلاگ روی عناوین مطالب کلیک کنید                                                                

 

دانشگاه علم و صنعت ايران

دانشكده رياضي

 

 

پايان‌نامه

 براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

در رشته رياضي محض – گرايش آناليز

 

 

عنوان

جوابهاي مثبت براي  لاپلاسين:كاربرد روش فايبرينگ

 

 

نگارش

فريبرز بساطي

 

 

استاد راهنما

استاد ارجمند جناب آقاي دكتر بهروز امامي‌زاده

 

 

مهرماه 1382

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۸۸ساعت 14:0  توسط فریبرز بساطی  | 

 

 

Iran university of science and technology

I .U .S .T

Department of Mathematics

 

Positive solutions for the P-Laplacian:

Application of the fibering method

 

By

Fariborz Basaty

 

A Thesis submitted in partial Fulfilment of the Requirement for the Degree of Master of science

in

Pure Mathematics-Analysis

 

Adviser:  Dr . Behrouz Emamizadeh

 

 

September 2003

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۸۸ساعت 14:0  توسط فریبرز بساطی  | 

نمرات اولیه ریاضی2 مهندسی کامبیوتر بیام نور کرمانشاه

شماره دانشجویی             نمره میانترم(6 نمره)           نمره تشریحی(10 نمره) 

1.      861155097                 2                                      75/.

2.      861110042                 3.5                                   5/.

3.      861109738                 3.5                                   8.5

4.      861109619                 3.5                                   4

5.      861109554                 2                                      1.5

6.      870027886                 غ                                      0

7.      870044735                 غ                                      4.5

8.      861108798                 غ                                      3.5

9.      861108419                 2                                      1.75

10.  861108832                 2                                      4.5

11.  861108235                 2                                      3.75

12.  861109171                 2                                      5.25

13.  861110229                 2                                       2

14.  871103472                 3.5                                   8.5

15.  861108233                 3.5                                    3

16.  861109269                 2                                      3.5

17.  861109039                 2                                       5

18.  866175629                 غ                                       1

19.  871116905                 غ                                      8.75

20.  861109640                 5                                       7

21.  861109214                 2                                       6.5

22.  861109542                 غ                                       1.75

23.  871132418                3.5                                     4

24.  870051063                  1                                      0

25.  861109691                 2                                       3.75

26.  871139714                 غ                                       5

27.  861110232                 غ                                      2.25

28.  861109317                 5                                      5.75

29.  866112236                 غ                                      3.75

30.  861108663                 5                                      6.5

31.  861108733                 غ                                      0

32.  861109462                 2                                      4

33.  871191292                 3.5                                  5.25

34.  861108730                 غ                                     75/.

35.  861109165                 3.5                                  2.25

36.  861108264                 2                                     6.75

37.  861108714                 غ                                     2

38.  871227682                 2                                     2.5

39.  861110179                 غ                                     5.75

40.  861110393                 2                                     2.75

41.  871242769                 2                                     5.75

42.  861109807                 2                                      3

43.  861133022                 غ                                     2.25

44.  861109266                 3.5                                  5.75

45.  861109164                 غ                                     5/.

46.  861109391                3.5                                   3.5

47.  861110122                غ                                      6.5

48.  861163375                غ                                      1

49.  866112280                1                                      0

50.  871286601                غ                                     8.75

51.  861107926                2                                     4.75

52.  871292551                غ                                     2.5

53.  861109235                3.5                                  4.25

54.  861109473                3.5                                  4.5

55.  861108578                غ                                     2

56.  861109361                3.5                                  4.75

57.  861109624                3.5                                  4.25

58.  871315142                2                                     6.75

59.  871326436                2                                      3

60.  871326632                3.5                                  4.25

61.  861109368                غ                                     4.25

62.  861110493                غ                                      4

63.  856106838                غ                                     8.25

64.  851240885                2                                     3.25

65.  856106796                غ                                     1.25

66.  850000039                غ                                     4.5

67.  851240999                غ                                     5.25

68.  856106807                غ                                      4

69.  851184825                غ                                     2.5

70.  851240854                2                                      5/.

71.  821150532                غ                                     5.75

72.  841110295                غ                                     2.75

73.  811019501                غ                                     1.25

74.  851241033                غ                                      2

75.  851240908                غ                                     1.75

76.  851241093                غ                                      2

77.  856106831                غ                                      2.25

78.  851240647                غ                                      4.5

توجه:کسانی که میانترم ندارند و یا میانترم انها نسبت به بایانترم ضعیف است نمره تشریحی در (7/10)ضرب میشود

فرصت اعتراض تا 3 شنبه میباشد نمراتی که تحویل دانشگاه داده میشود نهایی  و غیر قابل تغییراست

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۸۸ساعت 13:59  توسط فریبرز بساطی  | 

نمرات اولیه محاسبات عددی صنایع و کامبیوتر بیام نور کرمانشاه

شماره دانشجویی           نمره تشریحی(10 نمره)

1.      861109377                  6.25

2.      861109540                  7.25

3.      861109637                  6.5

4.      861108630                  5.75

5.      861108052                  6.5

6.      861108016                  4.25

7.      861109431                  6.5

8.      851241179                  7.25

9.      861108636                  5

10.  861108760                  7

11.  861108970                  1.5

12.  861109360                  7

13.  861110024                  9

14.  861109508                  7.75

15.  861108527                  7

16.  861109281                  6.25

17.  861109304                  5.5

18.  866112413                  2.25

19.  861109492                  4.25

20.  861109175                  3.75

21.  861108750                  4.75

22.  861108667                  4

23.  861108829                  7.5

24.  861109392                  5.25

25.  861109268                  6.75

26.  866112416                  3.75

27.  861109590                  3

28.  861108665                  1.75

29.  861109499                  5.75

30.  861109233                  7

31.  861109845                  4.5

32.  861110199                  4.75

33.  861110047                  5.75

34.  861109829                  6.5

35.  861109158                  7

36.  861110133                  3

37.  861108712                  5.5

38.  861109237                  3.5

39.  861109582                  6.5

40.  861109321                  3

41.  791460200                  5.75

42.  851241003                  8.5

43.  851240862                  5/.

44.  841110350                  3

45.  841110332                  7

46.  841110065                  2.5

47.  841110645                  7.75

48.  841110025                  7.5

49.  856106804                  5.5

50.  841110392                  4.75

51.  831124175                  6.5

توجه:هیچکدام از سوالات تشریحی جزء حذفیات نیست و سوال 3 مربوط به صفحه 155 میباشد

به دانشجویانی که در کلاس حضور داشته اند تا 1.5 نمره از 20 نمره کمک میشود

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۸۸ساعت 13:58  توسط فریبرز بساطی  | 

نمرات اولیه ریاضی 2 رشته فناوری اطلاعات بیام نور کرمانشاه

شماره دانشجویی       نمره میانترم(6 نمره)      نمره تشریحی(10 نمره)

1.      861109415            5                             5.75

2.      861109202            غ                             4.5

3.      870054890            غ                             6.75

4.      861109993            غ                             4.5

5.      861109472            غ                             4

6.      870047195            غ                             7.5

7.      861109465            غ                             6.5

8.      870037226            2                             3

9.      870024193            غ                             4

10.  861109434            2                             7.25

11.  861109135            غ                             7.75

12.  861109339            2                             75/.

13.  861108599            5.5                          8.25

14.  861109611            2                             1.25

15.  861109443            غ                             25/.

16.  861108230            5                             7.75

17.  861109557            1                             3.75

18.  871120164            2                             2.75

19.  866112362            غ                             75/.

20.  871124565            غ                             4

21.  861109862            2                             0

22.  861109515            غ                            6.75

23.  861109478            غ                            5.25

24.  871173653            غ                            25/.

25.  871178855            غ                            7.75

26.  866175702            غ                            0

27.  861108110            2                            4.25

28.  871202413            3.5                         3.25

29.  861109189            4.5                         4.5

30.  861109461            غ                            5.75

31.  861108364            3.5                         6.25

32.  871213733            غ                            5.5

33.  871214215            2                            3.25

34.  871231348            2                            5

35.  861108300            غ                            1

36.  861108188            2                            8

37.  861108703            3.5                         5.5

38.  861108726            2                            4.5

39.  861108618            غ                            7.75

40.  861109226            2                            5.25

41.  871287243            4.5                         3.5

42.  861110431            2                            5.25

43.  871309750           غ                             0

44.  861108654            5                            6.75

توجه:کسانی که میانترم ندارند و یا میانترم انها نسبت به بایانترم ضعیف است نمره تشریحی در (7/10)ضرب میشود

فرصت اعتراض تا 3 شنبه میباشد نمراتی که تحویل دانشگاه داده میشود نهایی  و غیر قابل تغییراست

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۸۸ساعت 13:56  توسط فریبرز بساطی  | 

نمرات اولیه ریاضی2  رشته علوم کامبیوترو مدیریت بروزه بیام نور کرمانشاه

شماره دانشجویی     نمره میانتزم(6 نمره)      نمره تشریحی(10 نمره)

1.      861109960           1                              2.5

2.      861108769           2                              1.75

3.      861108725           3.5                           2.5

4.      861108213           3.5                           2.5

5.      861109695           2                              5

6.      861108812           غ                              0

7.      861109946           2                              2.25

8.      861109398           2                              5.5

9.      861110040           2                              4.75

10.  861109932           غ                              2.25

11.  861109787           4.5                           4.5

12.  861109512           5                              7.75

13.  861110511           غ                              1.25

14.  861108558           غ                              6

15.  861110291           غ                              4.5

16.  861108431           غ                              4.75

17.  861109578           غ                              5/.

18.  861109887           2                              1.25

19.  861110411           2                              2.5

20.  861110101           غ                              4.5

21.  871106578           2                              1.75

22.  871111626           4.5                           4.5

23.  871151183           5                              6.75

24.  871174969           3.5                           6.25

25.  871184341           غ                              5

26.  871212771           غ                              1

27.  871243480           4.5                           4.25

28.  871247574           غ                              2

29.  871266774           3.5                           7.75

30.  871266881           2                              1.75

31.  871291302           2                              3.25

توجه:کسانی که میانترم ندارند و یا میانترم انها نسبت به بایانترم ضعیف است نمره تشریحی در (7/10)ضرب میشود

فرصت اعتراض تا 3 شنبه میباشد نمراتی که تحویل دانشگاه داده میشود نهایی  و غیر قابل تغییراست

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۸۸ساعت 13:52  توسط فریبرز بساطی  | 

نمرات اولیه ریاضی2 صنایع بیام نور کرمانشاه

 

شماره دانشجویی             نمره میانترم(6 نمره)            نمره تشریحی(10 نمره)

1.      861110324                  غ                                       2.75

2.      861109344                  2                                        2.5

3.      861108229                  غ                                       1.25

4.      870027155                  غ                                       2.25

5.      861109829                  3.5                                    3.5

6.      861109446                  3.5                                    4.75

7.      861108909                  غ                                       2.25

8.      861109717                  غ                                       5.75

9.      861110368                  2                                       7.25

10.  861109170                  غ                                       5/.

11.  861108123                  غ                                       5/.

12.  861108586                  5                                       6.25

13.  861109156                  غ                                       6.75

14.  861109219                  غ                                       2.25

15.  861108598                  غ                                       3.75

16.  861108619                  3.5                                    9.25

17.  861109417                   2                                       5/.

18.  861108299                  غ                                       5.5

19.  861108150                  غ                                       6.25

20.  871104645                  2                                        5/.

21.  861109531                  غ                                       6.25

22.  861109377                  غ                                        4

23.  861109313                  3.5                                    5.25

24.  871121699                  غ                                        25/.

25.  871121782                  2                                        3.5

26.  871122051                  غ                                        6.25

27.  871125166                  2                                        3.75

28.  861109452                  غ                                        7.5

29.  871135643                  5                                        6.75

30.  871142249                  4.5                                     4.75

31.  866112408                  غ                                        1.5

32.  861108052                  2                                         6.25

33.  861108016                  2                                         2.25

34.  871170530                  2                                         2.5

35.  861108650                  غ                                         2

36.  861108557                  4.5                                      5.5

37.  861108240                  3.5                                      9

38.  861109184                  3.5                                      7.5

39.  861108970                   1                                        1.75

40.  866175721                   2                                        2.5

41.  861109360                   غ                                        7.25

42.  861109252                   2                                         4

43.  871216058                   غ                                        9.5

44.  871219775                   5                                         7.75

45.  861109281                   غ                                         4.25

46.  861109324                   غ                                         2.25

47.  861109532                   غ                                          3

48.  861108082                   2                                         4

49.  861109264                   5                                          5.75

50.  861109357                   3.5                                      7

51.  861109304                   غ                                         4.25

52.  861108106                   غ                                        6

53.  861109311                   غ                                        6.75

54.  861109352                   5                                        5.25

55.  871263728                   2                                         2

56.  866112422                   غ                                        9.5

57.  861109132                   غ                                        7.75

58.  861108693                   غ                                        2.25

59.  871277795                   غ                                        6.75

60.  861109555                   2                                        1.5

61.  861109236                  2                                          5/.

62.  861109328                  غ                                        6.25

63.  861109636                  3.5                                     6.25

64.  861108645                  2                                        3.5

65.  871299478                  غ                                        4.75

66.  861109268                  غ                                        6

67.  866112417                  غ                                        0

68.  861109590                  3.75                                   4.75

861108665.69                    غ                                        2.5                       

توجه:کسانی که میانترم ندارند و یا میانترم انها نسبت به بایانترم ضعیف است نمره تشریحی در (7/10)ضرب میشود

فرصت اعتراض تا 3 شنبه میباشد نمراتی که تحویل دانشگاه داده میشود نهایی  و غیر قابل تغییراست

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۸۸ساعت 13:48  توسط فریبرز بساطی  | 

نمرات نهایی بایانترم معادلات گروه برق دانشگاه صنعتی  

 

شماره دانشجوی          نمره(60)       نمره بایانترم)140)           مجموع(20)   نهایی

                                  

1.     8701002     29.5                  103.5                          13.5        15.5

2.     8701003     27.5                     غ                                غ           غ

3.     8601501     47.5                     غ                                غ           غ

4.     8701502     33                     110                             14.5               16.5           

5.     8701004     28                     105                             13.5        15.5

6.     8701005     44.5                  105                             15            17  

7.     8701006     19.5                   76                               9.75        11.5

8.     8701007     11                      غ                                  غ            غ

9.     8601055     6.5                    80.5                            8.75         10.5

10. 8701008     50                     122                             17.25       19.5

11. 8601546     27                      غ                                  غ             غ

12. 8701009     33                     107.5                          14.25      16.25     

13. 8601006     20                       غ                                 غ             غ

14. 8701503     23                     105                             13            15

15. 8701011     15.5                    غ                                 غ             غ

16. 8701504     25                       غ                                 غ             غ

17. 8701505     8                         غ                                 غ             غ

18. 8701012    24.5                   97.5                            12.25     14.25

19. 8701506    9.5                       غ                                 غ             غ

20. 8601008    26.5                     غ                                 غ             غ

21. 8701013    22                       79.5                            10.25     12.25

22. 8701014    41                       118                             16          18

23. 8710103    37                       103.5                          14.25    16.25

24. 8601552    27.5                      غ                                 غ          غ

25. 8701507    32.5                    83.5                            11.75     13.75

26. 8701508    7                           غ                                 غ          غ

27. 8701510    32                       115                             14.75     16.75

28. 8601512    0                            غ                                 غ         غ

29. 8701511    32                        72                              10.5       12.5

30. 8701512    37                        130                            16.75      19

31. 8701015    33                        120.5                         15.5       17.5

32. 8601021    17                          غ                                غ            غ                

33. 8701016    9.5                         غ                                غ            غ

34. 8701017    21.5                      93.5                           11.5      13.5

35. 8701018    29.5                      95.5                           12.5      14.5

36. 8701019    30                         125                            15.5       17.5

37. 8701513    19                          غ                                غ           غ

38. 8701020    42                         111.5                           15.5     17.5

39. 8601521    31.5                       غ                                غ            غ

40. 8701022   36                          111                          14.75      16.75

41. 8601528   19.5                         غ                              غ            غ

42. 8701023   10.5                         غ                              غ            غ

43. 8701024   24.5                       77                            10.25      12.25

44. 8701025   20.5                         غ                              غ           غ

45. 8701514   6.5                           غ                              غ           غ

46. 8701026   30                          80                            11            13

47. 8701021   16                           غ                               غ            غ

48. 8701515   31.5                        83.5                         11.5        13.5

49. 8701516   16.5                        72.5                         9             11

50. 8701517   17.5                        118.5                       13.75     15.75

51. 8701027   25.5                         غ                              غ            غ

52. 8701028   41.5                        121.5                       16.5        18.5

53. 8701519   27.5                        75.5                         10.5        12.5

54. 8701520   34                           35                            7              9

55. 8601041   7.5                           غ                              غ             غ

56. 8701521   5                             غ                               غ             غ

57. 8701029   31                           119.5                       15.25     17.25

58. 8701522    21                           غ                              غ             غ

 نمرات بر اساس بررسی مجدد برگه ها و نمرات کلاسی و میانترم میباشد و غیر قابل تغییر است

+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم تیر ۱۳۸۸ساعت 22:27  توسط فریبرز بساطی  |