اعلام نمرات دانشگاه

نمرات ریاضی عمومی سما(ترم تابستان)

شماره دانشجویی          نمره برگه(با ارفاق)         نمره نهایی

1.    860778621            16                            18.5

2.    870828295            11                             14

3.    860991102             13                            16.5

4.    861012863             14.5                         17.5

5.    860778603             11                             13.5

6.    870828322              17                            19.5

7.    860991129              15.5                         18

8.    860991120               7.5                          10.5

9.    860778623              12.5                        15

10. 860991114              17                           20

11. 870828248              9.5                          12

12. 861012926              13                           17

13. 871076430              8                             11

14. 861012884              14                            17

15. 860991106              12                             14

 

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم شهریور ۱۳۸۸ساعت 20:33  توسط فریبرز بساطی  | 

دانشجویان بیام نور توجه کنند

۱-برای دیدن نمرات روی عناوین مطالب کلیک کنید نه ارشیو موضوعی

۲-دانشجویانی که میانترم ندارند نمره تشریحی وتستی انها در ۷/۱۰ ضرب وبا هم جمع میشوند

۳-کسانی که میانترم دارند در دو حالت زیر نمره انها محاسبه میشود و هرکدام به نفع انها باشد در نظرگرفته میشود

۳-الف:نمره تشریحی و تستی در ۷/۱۰ ضرب میشوند وبا هم جمع میشوند(بدون میانترم)

۳-ب:نمره تشریحی با میانترم و تستی جمع میشود(بدون ضرب در ۷/۱۰)

۴-فقط به دانشجویانی که در کلاس و مخصوصا میانترم حضور داشته اند کمک میشود

۵-نمرات اعلام شده اولیه میباشد ونمراتی که بعد از بررسی اعتراضات در سایت دانشگاه اعلام شود نهایی و غیر غابل تغییر میباشند

۶-اگر میخواهید جواب اعتراض خود را بگیرید لطفا ان را با ایمیل بفرستید

۷-نظرات  را با ذکر نام خود یا شماره دانشجویی و نام رشته وبه صورت خصوصی ارسال کنید

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۸۸ساعت 22:8  توسط فریبرز بساطی  |